Specjalna oferta dla

szkół, jednostek oświatowych i firm.


    Jeśli myślisz o wdrożeniu w swojej szkole dziennika elektronicznego, czyli nowoczesnego systemu
usprawniającego pracę placówki oświatowej w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania
oraz zarządzania danymi ucznia, pomyśl o zbudowaniu bądŸ rozbudowie istniejącej sieci komputerowej.

     Bezprzewodowe sieci lokalne to coraz bardziej popularne, alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnej
sieci przewodowej. Stanowi nowoczesne uzupełnienie twojej sieci o klientów mobilnych: użytkowników
komputerów przenośnych, smartfonów, tabletów.

     Nasza firma zapewnia kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy wdrażania systemu począwszy
od analizy potrzeb klienta, wykonania projektu, poprzez instalację i konfigurację urządzeń sieciowych,
a skończywszy na stałej opiece serwisowej.

      Firma ARKOM specjalizuje się w budowie instalacjach sieci komputerowych kablowych i bezprzewodowych
opartych na zaawansowanych sprawdzonych technologiach.

     Są to sieci bezpieczne, dedykowane głównie jednostkom oświatowych, administracyjnym i firmom.
Urządzenia zarządzające siecią oparte są na bazie systemu linux z dużymi możliwościami ingerencji
administratora w konfiguralność połączeń i zabezpieczeń sieci.

     Masz problemy z pracownikami, którzy zamiast skupić się na pracy, ciągle przeglądają portale społecznościowe,
sklepy internetowe, sciagają pliki obwarowne prawami licencyjnymi, zwróć się do nas. Zaproponujemy ci właściwe
dla twoich potrzeb rozwiazanie.Czym różnią się nasze sieci od sieci budowanych w oparciu o urządzenia przeznaczone
do użytku domowego?

 • są to urządzenia niedrogie jak na możliwości jakie oferują, 
 • cechują się dużą stabilnością, wydajnością, przystosowane są do ciągłej pracy, 
 • są to urządzenia zarządzalne, rekonfigurowalne, których funkcjonalność dostosowuje się do potrzeb
  właściciela sieci komputerowej, 
 • posiadają możliwość tworzenia zabezpieczeń dostępu do stron o temetyce erotycznej, propagującej przemoc
  lub agresję (rozbudowana ochrona rodzicielska), 
 • możliwość tworzenia oraz ciągłej rozbudowy zapory (Firewall-a), 
 • możliwość zastosowania sieci wirtualnych: wydzielonych dla:
             - nauczycieli,
             - pracowników,
             - administratorów sieci,
 • zastosowanie separacji między podłączonymi użytkownikami do internetu
  (np. zabroniony dostęp między uczniami lub sieciami wirtualnymi).,
 • możliwość czasowego ograniczenia dostępu do internetu.,
           na przykład:
             - dostęp do internetu dla uczniów zostaje załączony o 7.00 rano,
             - dostęp do internetu jest wyłączany o 18.00,
             - dostęp do internetu jest wyłączany w czasie trwania godzin lekcyjnych,
               a uruchamiany w czasie trwania przerwy,
             - nauczyciele mają dostęp nieograniczony z uwzględnieniem zabronionego dostępu do stron
               o tematyce erotycznej, propagującej przemoc lub agresję,
 • możliwość zdalnej kontroli i zarządzania siecią (z dowolnego miejsca na świecie).


Powrót do strony głównej